Vitorino – Tinta Verde Dos Teus Olhos

Vitorino – Tinta Verde Dos Teus Olhos

Artista
Vitorino
Ano de Lançamento
1982